Unia Europejska

Centrum pomocy

Stworzyliśmy bazę odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące energii elektrycznej i paliwa gazowego.

Wybierz kategorię

Jak korzystać z platformy Jak korzystać z platformy
ABC Prądu i gazu ABC Prądu i gazu
Umowy i oferty na platformie Umowy i oferty na platformie
Rejestracja i logowanie Rejestracja i logowanie
Oferty standardowe i specjalne Oferty standardowe i specjalne

Czy Sprzedawcy biorący udział w aukcji są wiarygodni?

Tak. Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi Sprzedawcami, oferującymi konkurencyjne ceny energii i przyjazne, transparentne warunki umowy. Bezpieczeństwo transakcyjne naszych Użytkowników to priorytet.

Co w razie awarii prądu, do kogo będę musiał to zgłaszać?

W przypadku pojawienia się awarii należy skontaktować się (infolinia) z działającym na danym terenie Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) – to on odpowiada za przesył energii i wszystkie kwestie techniczne związane z dostawą prądu. Najpopularniejsi OSD: PGE Dystrybucja, ENEA Operator, ENERGA Operator, Tauron Dystrybucja, innogy STOEN Operator.

Czy Ogarniamprad.pl ma wpływ na ceny w naszych aukcjach?

Nie. Jako operator platformy nie jesteśmy stroną transakcji zakupu i sprzedaży energii i nie wpływamy na licytowane ceny. Koncentrujemy się na prawidłowej obsłudze grupowych aukcji odwrotnych i skutecznej egzekucji procesu zmiany sprzedawcy, zarówno po stronie Użytkownika jak i Sprzedawcy prądu oraz gazu.

Dlaczego proponowane ceny przez Sprzedawców są tak niskie?

Sprzedawcy taniej wyceniają większe paczki energii. Im więcej osób dołączy do aukcji, tym większy wolumen energii jest przedmiotem licytacji i tym chętniej sprzedawcy o niego konkurują obniżając cenę energii w dół.

Jak sprawdzić swoją oszczędność na energii lub gazie?

Przed zarejestrowaniem się użyj kalkulatora. Wpisz dane dotyczące lokalizacji punktu poboru,taryfy, opłaty handlowej, zużycia w okresie rozliczeniowym i ceny. Kalkulator wyświetli oszczędności z aktualnie otwartych i 3 ostatnich akucji. Po założeniu konta sprawdzisz oszczędność przed dołączeniem do aukcji.

Kto może dołączyć do aukcji na platformie Ogarniamprad.pl?

Użytkownikami platformy są osoby indywidualne, firmy i instytucje. Do aukcji może dołączyć ten, kto założył konto dla taryfy prądowej G, C lub B oraz taryfy gazowej W.

Czy platforma aukcyjna jest darmowa?

Dla wszystkich Użytkownikó w platforma jest darmowa. Operator platformy otrzymuje wynagrodzenie (prowizję z tytułu pośrednictwa) od sprzedawcy energii, który wygrał aukcję.

Jakiś czas temu zmieniłem swoje dane adresowe i nie zdążyłem ich jeszcze zmienić u obecnego Sprzedawcy. Nową umowę chciałbym jednak zawrzeć na nowe dane. Czy istnieje taka możliwość?

Dane najlepiej zmienić przed zawarciem nowej umowy. W tym celu, należy skontaktować się z obecnym Sprzedawcą (infolinia) i zgłosić aktualizację danych.

Czy otrzymam informację o zakończeniu okresu obowiązywania mojej umowy?

Pracownik biura obsługi klienta Ogarniamprad.pl informuje z odpowiednim wyprzedzeniem (uwzględniając okres wypowiedzenia) Użytkownika, któremu kończy się umowa, o dostępnych aukcjach na następny okres umowny.

Po podpisaniu umowy, chciałbym zasięgnąć dodatkowych informacji np. czy proces zmiany Sprzedawcy przebiega poprawnie? Do kogo powinienem się zwrócić?

Pracownik biura obsługi klienta Ogarniamprad.pl dba o prawidłowy przebieg procesu zmiany sprzedawcy, także po podpisaniu umowy. Użytkownik może na każdym etapie zwrócić się z pytaniem do pracownika Ogarniamprad.pl.

Czy ponoszę jakieś koszty związane, ze zmianą sprzedawcy?

Proces zmiany sprzedawcy jest bezpłatny.

Moja obecna umowa, kończy się dopiero za rok, czy już teraz mogę zmienić sprzedawcę i podpisać umowę?

Tak, Użytkownik może podpisać umowę z Nowym Sprzedawcą w każdej chwili. Jednak okres rozpoczęcia umowy z Nowym Sprzedawcą będzie dostosowany do czasu trwania umowy z Obecnym Sprzedawcą i okresu jej wypowiedzenia.

Jestem Klientem indywidualnym, kiedy otrzymam egzemplarz umowy do podpisu?

Umowa przygotowana do podpisu jest wysłana max. w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania od Użytkownika zgody mailowej na jej podpisanie. W przypadku oferty bezpośredniej – w ramach promocji od Sprzedawcy-termin jej wysłania jest ustalany indywidualnie.

Jak mam sprawdzić czy mój licznik jest dostosowany do Nowego Sprzedawcy?

Ta sytuacja dotyczy głównie Klientów Bizesowych, którzy mają taryfy C i B.Aby upewnić się, że układ pomiarowy jest odpowiedni dla Nowego Sprzedawcy, należy zweryfikować parametry obecnego układu u Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

Czy jest możliwość rezygnacji z umowy i w jakim czasie?

Zgodnie z Prawem Konsumenta Użytkownik który jest osobą indywidualną ma 14 dni na odstąpienie od umowy podpisanej poza lokalem Sprzedawcy. Jednak jeśli są wątpliwości co do zapisów umowy nowego Sprzedawcy, zlecamy jej nie podpisywać- niż odstępować od niej. W przypadku pytań do zapisów umowy – pracownicy biura obsługi klienta Ogarniamprad.pl oraz nowy sprzedawca- służy pomocą.

Jakie będą pozostałe opłaty, takie jak: dystrybucyjna, abonamentowa, przejściowa, składnik stały i zmienny stawki sieciowej oraz stawka jakościowa?

Opłaty dystrybucyjne (opłata dystrybucyjna zmienna całodobowa, opłata OZE całodobowa, opłata dystrybucyjna stała, opłata końcowa itd.)- są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) dla każdego operatora sieci dystrybucyjnej (OSD). W związku ze zmianą sprzedawcy, opłaty dystrybucyjne nie mają prawa wzrosnąć. Jeśli ma miejsce zmiana tych opłat- to dotyczy to, wszystkich odbiorców, których punkty poboru energii (PPE) zlokalizowane są na jego terenie.

Czy po zmianie Sprzedawcy będę otrzymywać 2 rachunki za prąd / gaz?

Jest taka możliwość w przypadku energii elektrycznej, jeśli Użytkownik zawiera umowę wyłącznie na Sprzedaż energii elektrycznej – jedną fakturę będzie otrzymywał za zużycie energii elektrycznej od Nowego Sprzedawcy, drugą za opłaty dystrybucyjne od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Istnieje również możliwość zmiany Sprzedawcy i zawarcie umowy kompleksowej- w tej sytuacji Użytkownik będzie otrzymywał 1 fakturę za zużycie energii oraz opłąty dystrybucyjne. (nie wszyscy Sprzedawcy mają taką możliwość). W przypadku gazu wszyscy Sprzedawcy zawierają umowy kompleksowe.

W jakim celu należy przesłać do ogarniamprad.pl skan faktury?

Skan faktury jest niezbędny, w celu potwierdzenia danych Użytkownika w systemie. Na podstawie danych z faktur generowana jest średnia oszczędność roczna – dlatego ważne aby nie wkradł się błąd i obraz oszczędności był jak najbardziej rzeczywisty. W oparciu o dane z faktury przygotowywana jest również umowa z Nowym Sprzedawcą.

Gdzie mogę znaleźć informację o okresie wypowiedzenia?

Informacja dotycząca okresu wypowiedzenia znajduję się w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) obecnego Sprzedawcy. Jeżeli nie ma pewności co do interpretacji zapisu- należy skontaktować się ze Sprzedawcą (infolinią).

Od kiedy może obowiązywać moja nowa umowa z przyszłym Sprzedawcą?

Okres obowiązywania umowy z Nowym Sprzedawcą zależny jest od czasu obowiązania umowy z Obecnym Sprzedawcą (czy umowa jest zawarta na czas nieokreślony czy określony) oraz okresu wypowiedzenia (np. 1 -miesięczny). Okres wypowiedzenia jest istotny, gdyż Nowy Sprzedawca musi w odpowiednim terminie zgłosić wypowiedzenie dotychczasowemu Sprzedawcy. Zgodnie z URE proces zmiany sprzedawcy obejmuje pełne miesiące. Zakładając, że Użytkownik podpiszę nową umowę 15 czerwca 2018 to zgodnie z okresem wypowiedzenia umowa może wejść w życie: Data podpisania umowy Okres wypowiedzenia Umowa może obowiązywać od …. 15.06.2016 1 miesięczny 1.08.2016 15.06.2016 3 miesięczny 1.10.2016 15.06.2016 6 miesięczny 1.01.2016

W regulaminie lub umowie są zapisy które mnie zastanawiają i chciałbym je skonsultować zanim podpiszę umowę. Czy istnieje taka możliwość?

Tak. Użytkownik zawsze może poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub CHAT podzielić się swoimi wątpliwościami. Pracownicy Ogarniamprad.pl odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Czy sam muszę wypowiedzieć umowę u obecnego dostawcy, czy ogarniamprad.pl robi to w moim imieniu?

Nowy Sprzedawca na mocy Pełnomocnictwa, będącego częścią umowy sprzedaży, wypowie w imieniu Użytkownika obecną umowę sprzedaży bądź umowę kompleksową (sprzedaż i dystrybucja) z obecnym Sprzedawcą. W przypadku wypowiedzenia umowy kompleksowej Nowy Sprzedawca zawrze również nowa umowę dystrybucyjną w imieniu Użytkownika.

Czy po podpisaniu umowy otrzymam swój egzemplarz umowy?

Tak. Nowy Sprzedawca prześle obustronnie podpisany egzemplarz umowy pocztą tradycyjną bądź mailem. Procedura nie dotyczy sytuacji, w której umowa zawierana jest przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego.

Jestem Użytkownikiem indywidualnym, zapomniałem odpisać na maila dotyczącego zgody na podpisanie umowy, czy istnieje możliwość uczestnictwa w jeszcze jednej aukcji?

Tak. Użytkownik ma możliwość uczestnictwa w kolejnej aukcji. Wymaga to jednak wysłania informacji na maila z prośbą o odblokowanie statusu Użytkownika i dostępu do aukcji.

Jaki mam czas na podpisanie umowy?

Standardowo Użytkownik ma 3 dni robocze na podpisanie i przesłanie skanu umowy oraz wysłanie dwóch egzemplarzy umowy na adres Nowego Sprzedawcy.

Czym różni sie rejestracja dla wygodnych od rejestracji dla niecierpliwych?

Rejestracja dla wygodnych wymaga dołączenia minimum jednej faktury dla danego punktu poboru energii, w formie pliku .pdf . W przypadku rejestracji dla niecierpliwych wszystkie dane z faktury trzeba wprowadzić samodzielnie, oddzielnie dla każdego punktu poboru energii.

Zakończyłem proces rejestracji. Co należy zrobić aby przystąpić do aukcji?

Na stronie głównej w koncie Użytkownika dostępne są otwarte aukcje . Aby uczestniczyć w licytacji należy zaznaczyć „Dołącz teraz”.

Chciałbym dodać jeszcze jeden PPE (punkt poboru energii). Czy jest taka możliwość?

Tak. Opcja dodawania punktu poboru energii jest możliwe zarówno w trakcie rejestracji jak i w koncie Użytkownika (zakładka Mój Profil, PPE, Dodaj).

Zakończyłem proces rejestracji, zauważyłem błąd w nazwie ulicy. Jak mogę go poprawić?

Zmiany w adresie punktu poboru energii dokonuje operator. Należy przesłać informacje o zaistniałym błędzie i przykładową fakturę na adres kontakt@ogarniamprad.pl.

Jak się zarejestrować na platformie?

Są 2 opcje. Klikając na górny przycisk na stronie głównej „Zarejestruj się” lub na jeden z przycisków na stronie głównej i podstronach „Załóż darmowe konto”. Oba przyciski prowadzą do rozpoczęcia darmowej rejestracji. Rejestracja polega na podaniu adresu email i hasła, akceptacji Regulaminu i minimum wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W odpowiedzi system wysyła link aktywacyjny, na który należy kliknąć aby przejść do strony logowania. Po zalogowaniu się – w zależności od wybranego rodzaju rejestracji (dla niecierpliwych czy dla wygodnych) – należy wypełnić formularz. Wysłanie formularza daje dostęp do konta.

Czy wszystkie dane muszę uzupełnić? Do czego posłużą dane osobowe?

Obowiązkowe są dane zaznaczone gwiazdką „*”. Dane osobowe służą do identyfikacji Użytkownika. Stanowią potwierdzenie, że licytowane przez Sprzedawców wolumeny energii faktycznie przypisane są do rzeczywistych punktów poboru energii, należących do Uzytkownika/ów i są wiarygodne. Pozyskiwane w wyniku rejestracji dane osobowe sa chronione zgodnie z prawem i nigdy nie zostaną udostępnione inaczej niż na potrzeby Sprzedawcy w celu procesowania umowy/umów.

W jakim celu muszę uzupełnić swoje zużycie?

Zużycie pozwala skalkulować potencjalną oszczędność uzyskaną w wyniku przystąpienia do aukcji i podjąć racjonalną decyzję o zmianie sprzedawcy.

Chciałbym pomóc mojemu Tacie w rejestracji ponieważ nie potrafi obsługiwać komputera. Czy sam mogę zarejestrować Tatę na platformie?

Tak, możesz pomóc Tacie przy rejestracji oraz całym procesie zmiany sprzedawcy. Tata musi jednak podpisać pełnomocnictwo, na mocy którego możesz reprezentować Tatę na platformie on-line.

Czy rejestracja jest niezbędna, ile potrwa?

Rejestracja daje dostęp do konta i otwartych aukcji. Proces wprowadzania danych rejestracyjnych nie powinien zająć więcej niż kilka minut. W razie problemów czy wątpliwości dostępna jest opcja rejestracji wspólnie z Operatorem.

Kiedy otrzymam maila z danymi Sprzedawcy, który wylicytował najniższą stawkę?

Po zakończeniu licytacji Użytkownik, który brał udział w Aukcji otrzymuje automatyczną wiadomość z potwierdzeniem, że aukcja się zakończyła. Dodatkowo w ciągu 24 godzin od zakończenia aukcji otrzymuje Raport z Aukcji, zawierający szczegółowe informacje: nazwę Sprzedawcy, wylicytowaną cenę, opłatę handlową, czas trwania umowy oraz prośbę o: podanie okresu wypowiedzenia, przesłanie faktury (jeśli tego wcześniej nie zrobił) oraz informację czy wyrażają zgodę na podpisanie umowy. W przypadku firmy do Raportu dołączana jest umowa do podpisu.

Co się stanie jeśli zapomnę wziąć udział w aukcji. Kto będzie moim Sprzedawcą energii elektrycznej?

Jeśli Użytkownik, któremu kończy się umowa sprzedaży na czas określony nie podejmie żadnego działania – w zależności od tego z jakim Sprzedawcą podpisał umowę – to jego umowa przedłuży się na 12 miesięcy na stawkach z Cennika Sprzedawcy lub wygaśnie i będą obowiązywały go stawki „rezerwowe” Sprzedawcy z Urzędu.

Aukcje kończą się za 1 dzień, czy muszę do nich przystąpić?

Można przystąpić tylko do 1 otwartej aukcji z jednym punktem poboru energii. Nie ma obowiązku przystąpienia od razu do aukcji. Można obserwować ceny i dołączyć w wybranym przez siebie momencie. W przypadku osób indywidualnych dołączenie do aukcji nie jest zobowiązaniem do zmiany sprzedawcy, który wygrał licytację. Dotyczy to tylko firm.

Jak długo trwa aukcja?

Standardowa aukcja trwa 6 dni. W przypadku każdej otwartej aukcji dostępny jest zegar odmierzający czas do zakończenia aukcji.

Jakie muszę mieć wydatki na prąd lub gaz, żeby uczestniczyć w aukcji?

Nie ma ograniczeń w tym zakresie. Podstawowym wyznacznikiem uczestniczenia w aukcji jest grupa taryfowa. W przypadku energii elektrycznej dostępne są aukcje dla taryf z grupy G, C i B, w przypadku paliwa gazowego – taryfy z grupy W.

Jestem Użytkownikiem indywidualnym, kiedy otrzymam egzemplarz umowy do podpisu?

Jako Użytkownik indywidualny otrzymasz umowę w ciągu 2 dni roboczych od wysłania maila zwrotnego z informacją o zgodzie na podpisanie umowy.
Unia Europejska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rzeczpospolita Polska Fundusze Europejskie

Szukasz taniego prądu? Porównaj oferty sprzedawców i wybierz najkorzystniejszą.
This is default text for notification bar