Unia Europejska

Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w lipcu 2017 r.

Opublikował Ogarniamprad w dniu 10 października 2017 Liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej w lipcu 2017 r.

Według danych przesłanych przez operatorów do Urzędu Regulacji Energetyki, które zostały opublikowane przez Prezesa URE, lipiec bieżącego roku zakończył się wynikiem 7585 nowych umów TPA (Third Party Access) w porównaniu do czerwca 2017 roku. Oznacza to również, że od początku wprowadzenia zmian na rynku sprzedaży energii elektrycznej (czyli od 2007 roku) decyzję o zmianie sprzedawcy podjęło już 702 482 odbiorców końcowych.

Liczba nowych umów TPA rośnie systematycznie i w miarę regularnie (z niewielkimi wahaniami, obserwowanymi cyklicznie, w poszczególnych miesiącach roku). Tak jest między innymi z pierwszym miesiącem roku oraz z miesiącami wakacyjnymi i ostatnim miesiącem – grudniem. O ile pierwszy kwartał roku kończy się dość dużą dynamiką zmian, o tyle w przypadku miesięcy letnich (lipca i sierpnia) oraz ostatniego miesiąca roku – grudnia – liczba ta nieco spada.

Ma to oczywisty związek ze specyfiką, zarówno lata, jak i grudnia, które nie „sprzyjają” podejmowaniu określonych decyzji organizacyjnych i finansowych.

Ta prawidłowość potwierdziła się również w lipcu 2017 roku. Miesiąc ten jak już wyżej wspomnieliśmy, zakończył się 7585 nowych umów, podczas, gdy miesiąc wcześniej podpisano 10 010 nowych umów, których przedmiotem była zmiana sprzedawcy prądu.

Można się spodziewać, że w sierpniu poziom sprzed wakacji nie zostanie osiągnięty, ale liczba nowych umów powinna być nieco wyższa niż w lipcu. W sierpniu wielu z nas wraca już z urlopów i podejmuje więcej decyzji związanych z budżetem domowym, w którym opłaty za media, m.in. prąd, zajmują istotne miejsce po stronie wydatków.

Dane publikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wskazują na stabilny trend wzrostowy – umów TPA sukcesywnie przybywa. Podejmowaniu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy prądu sprzyja „krzepnięcie” rynku, który został w dużym stopniu uwolniony. Klienci coraz częściej przekonują się o tym, że warto traktować energię elektryczną tak samo jak inne usługi i towary oferowane na wolnym rynku.

Dynamice zmian sprzyja również pewność, że tego rodzaju umowy (TPA) są bezpieczne pod względem prawnym i proste formalnie. Zwiększa się też liczba dostępnych kanałów sprzedaży energii elektrycznej – możemy ją nabywać na atrakcyjnych warunkach m.in. za pośrednictwem aukcji oferowanych przez wyspecjalizowane platformy internetowe takie jak Ogarniamprad.pl, które łączą ze sobą mniejszych odbiorców energii tworząc z nich grupy zakupowe. Wolumen energii tych grup jest następnie licytowany przez sprzedawców prądu na aukcjach. Wygrywa ten sprzedawca, który zaproponuje niższą cenę energii.

Foto: URE.pl

Unia Europejska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rzeczpospolita Polska Fundusze Europejskie