Unia Europejska

Dzień Godziny dla Ziemi to związana z zieloną polityką ogólnoświatowa akcja World Wide Fund for Nature (WWF). Odbywa się o stałej godzinie w każdą ostatnią sobotę marca, a wszystko zaczęło się dokładnie 10 lat temu w Sydney. To symboliczna godzina, która ma stanowić inspirację dla tych małych i większych działań ekologicznych.

Z tego względu chcieliśmy podzielić się z Wami krótkim postem, który obrazuje jak pojedyncze działania mają znaczący wpływ na sprawy znacznie większe, a ostatecznie – na nasze środowisko.

W biznesie mamy do czynienia z fakturami: „fakturujemy” my, „fakturują” nas… Wspomniane faktury są zazwyczaj drukowane i w tej postaci trafiają do swoich adresatów. Gdyby zastanowić się nad tym procesem to pewne jest, że aby ktoś dostał do rąk fakturę potrzebny jest papier, urządzenie drukujące oraz prąd do jego zasilania. Na tym jednak nie kończy się ten łańcuch wzajemnych powiązań. Ów papier tworzą wcześniej fabryki, zużywając energię i przerabiając drewno z wyciętych drzew. Nie można pominąć również emisji CO2, który dostaje się w tym czasie do naszej atmosfery.

 

Jakie z tego wnioski?

Stosowanie e-faktur to dla firmy:

  1.       Oszczędność w wydatkach na papier oraz tusz i serwisowanie drukarki.

  2.       Oszczędność prądu w ujęciu urządzenia drukującego, ale i prądu który zużywa fabryka papieru.

  3.       Oszczędność pieniężna – mniejsze zużycie oznacza mniejszy rachunek do zapłacenia

  4.       Dbanie o środowisko – mniej produkowanego papieru to nawet dziesięciokrotnie mniej wydzielanego CO2 i ocalenie ok. 250 tys. drzew rocznie*.

 Liczby te jednak nie są znaczące kiedy odnosimy się do jednostek, natomiast kiedy zaczniemy patrzeć w kontekście tysięcy okazuje się, że mamy całkiem duży wpływ – czy to zaoszczędzonych łącznie pieniędzy, czy to mniejszy wpływ szkodliwego CO2, czy też zużywania energii.

Warto więc myśleć i dbać o szczegóły – to one tworzą często obraz ogółu! :), pamiętaj – masz wpływ!

*Statystyki udostępnione przez wybieramefaktury.pl.

 

GDZ_infografika

Unia Europejska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rzeczpospolita Polska Fundusze Europejskie

Dopasowane oferty na energię elektryczną i paliwo gazowe na klik !
This is default text for notification bar