Unia Europejska

Zmiana sprzedawcy prądu – krok po kroku

Opublikował Ogarniamprad w dniu 6 września 2017 Zmiana sprzedawcy prądu – krok po kroku

Cykliczne raporty publikowane przez Urząd Regulacji Energetyki dowodzą, że coraz więcej odbiorców przekonuję się iż zmiana sprzedawcy prądu może się opłacać. Kolejne lata obowiązywania ustawy Prawo energetyczne, wprowadzającej tzw. umowy TPA (Third Party Acces) owocują rosnącą liczbą zmian sprzedawców prądu, do czego przekonują nie tylko niższe ceny, ale również łatwe do sforsowania formalności.

Procedura zmiany sprzedawcy wygląda inaczej, gdy przeprowadza ją sam klient, inaczej, gdy zdecyduje się udzielić pełnomocnictwa w tej sprawie nowemu sprzedawcy.

Samodzielne przeprowadzenie zmiany sprzedawcy prądu – instrukcja krok po kroku

Wybieramy nowego sprzedawcę i zawieramy umowę sprzedaży

Aby zachować ciągłość sprzedaży, nowa umowa powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z wcześniejszym sprzedawcą. Można zawrzeć umowę kompleksową (sprzedaży i o świadczenie usług dystrybucji – wtedy nie będą konieczne dwie, osobne umowy).

Wypowiadamy obowiązującą do tej pory umowę kompleksową

Zazwyczaj, przy pierwszej zmianie, wypowiadamy właśnie umowę kompleksową (dotyczącą zarówno sprzedaży prądu, jak i dystrybucji).

Zawieramy umowę o świadczenie usług dystrybucji

Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, zawieramy umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą oraz z operatorem systemu dystrybucyjnego – o świadczenie usługi dystrybucji prądu. Umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Umowę, której przedmiotem jest dystrybucja można zawrzeć na czas nieokreślony, co jest rozwiązaniem wygodnym, ponieważ nie ma później konieczności wypowiadania jej i kolejnego zawierania w przypadku dalszych zmian sprzedawców prądu.

Informujemy operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy z nowym sprzedawcą

Czynimy to za pomocą dostępnego na stronie internetowej operatora formularza.

Ewentualne dostosowanie liczników

Zdarza się, że zmiana sprzedawcy będzie wymagała dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika). Koszty takiej operacji ponosi właściciel licznika (operator systemu dystrybucyjnego).

Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

Stan licznika z dnia zmiany sprzedawcy operator przekazuje zarówno dotychczasowemu, jak i nowemu sprzedawcy i na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie końcowe. W przypadku liczników bez funkcji transmisji danych odczyt taki może być opóźniony (do pięciu dni po zmianie sprzedawcy).

I to koniec całej procedury samodzielnej zmiany sprzedawcy.

W przypadku wydania pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy – cały proces jest jeszcze krótszy.

Udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

Odbiorca, decydując się na zmianę sprzedawcy, upoważnia tegoż wybranego sprzedawcę do reprezentowania go zarówno przed dotychczasowym sprzedawcą, jak i operatorem systemu dystrybucyjnego. Nowy sprzedawca – w imieniu klienta – realizuje wszystkie formalności, czyli: wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, a także zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji z dystrybutorem (jeśli jest to konieczne).

Odczyt licznika oraz rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą finalizuje formalności związane ze zmianą sprzedawcy prądu.

Jak widzimy na tym przykładzie – zmiana sprzedawcy prądu nie jest więc rzeczą skomplikowaną, szczególnie jak zdamy się na nowego sprzedawcę. Warto jednak, poszukując nowego sprzedawcy, wykorzystać do maksimum wszystkie, skuteczne sposoby obniżenia ceny zakupu prądu. Jednym z nich są licytacje elektroniczne, na których sprzedawcy przebijają się nawzajem, licytując ceny w dół. Sprawdźcie Ogarniamprad.pl, platformę online do zakupu prądu i gazu. Wygodnie, prosto i tanio.

Unia Europejska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rzeczpospolita Polska Fundusze Europejskie