Unia Europejska

Zmiany sprzedawców prądu i gazu w czerwcu 2017 r.

Opublikował Ogarniamprad w dniu 24 sierpnia 2017 Zmiany sprzedawców prądu i gazu w czerwcu 2017 r.

O skali zainteresowania umowami TPA najefektywniej informują dane „zbierane” przez URE. Cykliczne raporty wskazują na nowe, ewentualnie, utrwalające się trendy. Możemy w związku z tym mówić o regularnie rosnącym zainteresowaniu możliwością samodzielnego wyboru sprzedawcy gazu oraz prądu. Trend jest bez wątpienia wzrostowy, nie ma jednak mowy o żadnych wzrostach „skokowych”. Co w sumie cieszy, gdyż pokazuje, że decyzja o zmianie sprzedawcy prądu wynika raczej z pragmatycznych przesłanek, a nie z chwilowej euforii.

Klienci w coraz większym stopniu przekonują się do nowych możliwości – kolejne tysiące zawieranych umów TPA to efekt większej świadomości rynkowej i pewności co do opłacalności przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. Z pewnością pozytywną rolę odgrywają tu kwestie formalne, które są zredukowane do niezbędnego minimum.

Zwiększa się liczba podmiotów oferujących sprzedaż energii elektrycznej i gazu – na różnych zasadach i w różnych formułach – są to zarówno oferty „autonomiczne”, jak również pakietowe (sprzedaż wiązana – oferty promocyjne stosowane np. przez firmy telekomunikacyjne itp.), czy też podmiotów oferujących cieszące się coraz większym zainteresowaniem aukcje.

Jak wyglądał czerwiec 2017 r. na rynku umów TPA?

W przypadku gazu analiza danych zebranych przez URE na podstawie ankiet kwartalnych wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM S.A.), Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. oraz innych operatorów systemów dystrybucyjnych, pozwala stwierdzić, że zapoczątkowany w III kw. 2014 r. wzrost dynamiki zmiany sprzedawców nie zmniejsza się.

Sytuacja zmieniła się radykalnie w porównaniu np. z rokiem 2011, kiedy odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy gazu, przez rok 2012, kiedy takich przypadków było nieco ponad dwieście, w 2014 było to już ponad siedem tysięcy zmian, rok później możemy już mówić o kilkudziesięciu tysiącach (niemal 31 tys.), rok 2016 zakończył się wynikiem ponad 78 tys. nowych umów. Pierwszy kwartał 2017 r. zakończył się na poziomie niemal 93,5 tys. zmian. Drugi kwartał (licząc od początku monitorowania zmian) zakończył się 108 134 umów TPA. Liczba zmian na koniec drugiego kwartału br., w porównaniu do kwartału pierwszego, wyniosła łącznie 14 718 nowych umów.

Rośnie również zainteresowanie zmianą sprzedawcy ze strony odbiorców końcowych energii elektrycznej. Świadczą o tym wyniki czerwca 2017 i porównanie ich z liczbą zmian, których dokonano w maju tego roku. Maj zakończył się wynikiem 8759 zmian, w czerwcu przybyło 10 010 umów TPA na sprzedaż energii elektrycznej. Doszło również do zmiany w porównaniu z wynikami kwietnia i maja 2017 r. Wówczas okazało się, że w kwietniu zawarto ogółem więcej umów niż w maju (9127 do 8759). Jak widzimy – dynamika zmian była większa w maju/czerwcu. Jak zwykle, szczególnie interesujące będą statystyki dotyczące miesięcy letnich – lipca i sierpnia – kiedy zazwyczaj trend wzrostowy zostaje lekko „wyhamowany” w związku ze specyfiką tego okresu w roku (wakacjami, wyjazdami urlopowymi), co nie sprzyja podejmowaniu nowych decyzji w zakresie planowania budżetu i dokonywania zmian w tym zakresie.

Unia Europejska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Rzeczpospolita Polska Fundusze Europejskie